Wie is online

We hebben 3 gasten en geen leden online

Hoofdmenu

Info vliegseizoen Rayon 't Noorden 2017

 

Rayon het Noorden gaat weer een nieuw seizoen in. Een seizoen waarin we weer hopen dat veel liefhebbers plezier zullen hebben in onze duivensport. De luxe prijzen blijken een succes te zijn, met als resultaat dat besloten is hier dit jaar weer mee door te gaan. Zijn er vragen over de inhoud van de cirulaire, of heeft u andere vragen over her rayon neem dan gerust contact op met één van onze bestuursleden.

 

Systeem:

Bij rayon het Noorden telt het systeem 1:10 verfijnd. Heeft men 10 duiven mee, dan telt 1 duif voor de punten. Heeft men 11 duiven mee, dan telt 1,1 duif voor de punten enz.

Prijsverhouding 1:3

Eerste duif 1000 punten rest aftrek op snelheid

 

Zondagvlucht:

Een zondagvlucht is op zondag los. Vluchten die op zondag worden gelost tellen gewoon mee voor de kampioenschappen. Liefhebbers die op zondag niet willen klokken krijgen de gemiddelde punten van de tour. Een ieder die hiervoor in aanmerking wil komen moet dit opgeven voor aanvang van het vliegseizoen bij de secretaris van het rayon. Op zaterdag los en doorklokken op zondag is geen zondagvlucht.

 

Minimale lossingsafstand:

Zie hiervoor het aanvullend wedvluchtreglement van de afdeling Friesland ’96 artikel 8, lid 1. Voor de vitesse geldt een minimale afstand van 70 kilometer tussen het lossingsstation en de liefhebber met de kortste afstand in het rayon. Voor de midfond is dit 200 km. En de fond 400 km.

 

Kampioenschappen:

          Hokkampioenschappen: Per tour: 5 kampioenen onaangewezen en 5 kampioenen aangewezen en 3 duifkampioenen

          behalve voor de Overnacht: hiervoor 1 hokkampioen, 1 aangewezenkampioen  en 1 duifkampioen

          Generalen: 10 kampioenen onaangewezen en 5 kampioenen aangewezen

          Asduiven: 1 asduif oud, 1 asduif sprint, 1 asduif jong

 

Voor de Hok kampioenschappen gelden onderstaand vluchten.

Vitesse telt 7 vluchten ( V15, V16, V17, V18,V21, V23, V25 )

Midfond telt 6 vluchten ( M19, M20, M22, M24, M26, M28 )

Fond telt 5 vluchten ( E21, E23, E25, E27, E29 )

Jongeduiven telt 7 vluchten ( J29, J30, J31, J32, J33, J34, J35 )

Natour telt 4 vluchten ( N35, N36, N37, N38 )

Overnacht telt 7 vluchten ( A22, A24, A25, A27, A28, A30, A31 )

 

Voor de Generale kampioenschappen gelden onderstaand vluchten.

( V15, V16, V17, V18, V21, V23, V25, M19, M20, M22, M24, M26, M28, E21, E23, E25, E27, E29, J29, J30, J31, J32, J33, J34, J35, N35, N36, N37, N38 )

 

Voor de Asduiven gelden onderstaand vluchten.

Asduif Oud  ( V15, V16, V17, V18, M19, M20, M22, M24, M26, M28, E21, E23, E25, E27, E29, N35, N36, N37, N38 )

Asduif Sprint ( V15, V16, V17, V18, V21, V23, V25, M19, M20, M22, M24, M26, M28, N35, N36, N37, N38)

Asduif Jong ( J29, J30, J31, J32, J33, J34, J35, N35, N36, N37, N38 )

 

 

Luxe prijzen:

Op elke tweede vlucht van elke tour wordt een luxe prijs in het rayon vervlogen. Inleg is slecht 50 eurocent per duif.

Te vervliegen prijzen:

  • Vitesse : T.V.
  • Midfond: DVD-recorder
  • Fond    : Audioset
  • Jong     : Electronische verrassing
  • Natour  : Keukenmachine

 

 

 

Hoofdprijs Rayon:

Inzetten op niveau 2, poule nr. 20, inleg 50 eurocent per duif

 

 

Gratis prijzen:

Op iedere eerste en laatste vlucht van een tour is er voor de 1e, 10e, 20e duif en de laatste

liefhebber een rollade, echter 1 prijs per liefhebber anders de eerst opvolgende en de prijzen moeten

persoonlijk worden afgehaald op de rayonsfeestavond in november. gaan anders in de verloting.

 

 

Jeugdleden:

 

Per 5 jeugdleden één kampioen onaangewezen.

Voor het generale kampioenschap tellen alle vlucht m.u.v. van de fond.

Op elke eerste vlucht per tour m.u.v. de fond is er voor de 1e en 2e jeugdliefhebber een gratis prijsje.

 

 

Derby:

De rayonsderby wordt vervlogen op J31 Heusden-Zolder 05-08-17.

Inleg 25 eurocent / duif. Per liefhebber is er één prijs te winnen. Totale inleg wordt vervlogen.

In elke vereniging waar minstens 100 duiven zijn gezet valt minimaal één prijs, bij 200 duiven 2 prijzen enz. enz.

Bij het niet doorgaan van een prijzen of derby vlucht, wordt deze verschoven naar de volgende vlucht

van de betreffende tour. Wel opnieuw inschrijven

Vrijdag na het inkorven de formulieren opsturen of brengen naar Tj. Kooistra

 

 

Feestavond:

De rayonsfeestavond is op 17 november 2017 bij het SSA in Ee met een bonnenverkoop.